Doskonalenie nauczycieli

Praca nauczyciela komuś niezaznajomionemu z tematem wydaje się prosta, przyjemna albo dosłownie idealna, niemniej jednak praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Na nauczycielach ciąży ogromne niebezpieczeństwo w postaci konieczności przekazania wiedzy, która jest fundamentem do późniejszego rozwoju młodego człowieka. Całkiem zrozumiałe będzie więc, że nauczyciel musi się nieustannie szkolić, musi podnosić własne kompetencje, aby potrafił współpracować z uczniami.

Konkurs na dyrektora szkoły zwykle może wybrać jedynie ta osoba, która de facto wykazuje się kompetencjami pozwalającymi na umiejętną pracę dla dobra całej społeczności szkoły. Będąc dyrektorem szkoły mamy na sobie ogromną odpowiedzialność za młodych ludzi, którzy wkraczają w okres swojego najintensywniejszego rozwoju. Dyrektor musi umieć zarządzać nie tylko uczniami, niemniej jednak także nauczycielami. Musi wiedzieć, jak postępować, by rozwój młodych ludzi był prawidłowy. Nie jest to łatwe, a przy tym wymaga sporej wiedzy i dużego doświadczenia. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie przekazują informacje, które można później zastosować w praktyce. Po takim szkoleniu będziemy wiedzieć, jak działać, żeby relacje z nauczycielami i uczniami były poprawne, a przyszłość nastolatków pewna. Warto być świadomym też o tym, że szkolenia dla pedagogów powinno się powtarzać systematycznie, najlepiej co kilka lat, żeby wiedza była przez cały czas aktualizowana. Jeśli tej wiedzy nie aktualizujemy, to ona przestaje być przydatna. Właściwie każdy, czy to dyrektor szkoły, czy szeregowy nauczyciel, powinien rozumieć, jak ogromne oczekiwania spoczywają na jego barkach i że czasem warto zaangażować się możliwie mocno, aby ten uzyskany efekt był jak zdecydowanie najlepszy. Przyszłe lata młodych ludzi spoczywa w rękach tych, którzy ich kształcą. Nauczyciele powinni starać się poprawiać swoje kompetencje, aby wiedzieć więcej i więcej umieć, a to jest szalenie istotne. Każdy, kto rozumie, jakie to istotne, będzie w stanie pracować dla dobra swoich uczniów. Ich przyszłe lata spoczywa w dużym zakresie w rękach nauczycieli.

Warto zobaczyć: Statut szkoły.