Odszkodowanie za szkody górnicze

Kancelaria adwokackie oferują profesjonalne oraz kompleksowe usługi w zakresie różnych dziedzin prawa, a zatem w głównej mierze prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego, jest też prawa pracy czy przepisów związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Warto mieć na uwadze, że adwokat służy nie tylko i wyłącznie poradą prawną, niemniej jednak również reprezentuje klienta, zarówno prywatnego, jak także firmy czy instytucje, przed urzędami, jest też sądami wszystkich instalacji a także organami administracji publicznej. Klienci bardzo często korzystają z pomocy prawnej, o ile chcą w szybki i bezpieczny sposób uzyskać odszkodowanie, przykładowo za szkody górnicze.

Komu trzeba się odszkodowanie za szkody górnicze?
Głównie musimy posiadać świadomość, że jeżeli mieszkamy w sąsiedztwie kopalni górniczej, a zatem np kopalni wydobywającej węgiel kamienny, to prawdopodobieństwo uszkodzeń budynków spowodowanych działalnością wydobywczą jest wysokie. Szkody górnicze to w głównej mierze pojawiające się na murach pęknięcia, które zdarza się, że przychodzą na dach budynku i sięgają komina. Za szkody górniczą uznawane jest także pochylenie budynku, co jest spowodowane w głównej mierze osuwaniem się terenu, co z kolei jest konsekwencją wydobywania np węgla kamiennego. W wyniku pojawiających się szkód górniczych może dojść do niebagatelnych konsekwencji, a mianowicie naruszenia konstrukcji budynku, co nie tylko zmniejsza wartość nieruchomości, niemniej jednak także naraża na niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji. Co za tym idzie, szkody górnicze powinny być usuwane w możliwie najszybszym czasie, tak by uniknąć pogłębiania się niekorzystnego stanu, a równocześnie nie narażać użytkowników danego budynku na przykre konsekwencje. Trzeba także wspomnieć o tym, że odszkodowania za szkody górnicze powinny być w wysokości adekwatnej do poziomu oraz zasięgu wyrządzonych szkód. Niestety bardzo często praktyką jest to, że kopalnie zaniżają wartość szkód poczynionych przez działalność kopalni na znajdujących się w pobliżu nieruchomościach. Warto więc skorzystać z pomocy prawnej, tak ażeby prawnik uzyskał od kopalni prawidłowe zadośćuczynienie za szkody górnicze. Na początku sprawa odbywa się drogą polubowną.

Więcej: odszkodowania za szkody górnicze.