Zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczalni samochodowej

Często spoglądając na kosztorys szkody z OC mamy bezdyskusyjne wątpliwości, czy ażeby na pewno wypłacona kwota przez ubezpieczyciela jest prawidłowa i wystarczy nam na pokrycie wszelkich kosztów. W takim przypadku przydałaby się profesjonalna analiza zaniżonego odszkodowania, dzięki której moglibyśmy z dokładnością stwierdzić prawidłowość wspomnianego kosztorysu. Na prawdę często jednakże jest tak, że analiza daje nam jasne sygnały mówiące o tym, że powinno się nam się zwyczajnie dopłata do odszkodowania.

W jaki sytuacjach najczęściej trzeba nam się dopłata do obliczonego przez ubezpieczyciela odszkodowania? Bardzo częstym przypadkiem, choć na pozór bardzo błahym jest po prostu przeoczenie kilku pozycji z kosztorysu. Na nieszczęście, ale ludzie mogą podczas wypełniania swoich obowiązków zwyczajnie się pomylić i wówczas może dojść do takich właśnie sytuacji, gdzie odszkodowanie za szkodę jest zbyt niskie. Warto w takich przypadkach przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, jak chociażby zdjęcia z aparatu fotograficznego bądź telefonu, notkę policyjną czy także inne dowody, które wprost dotyczą poniesionych strat. Jeżeli już będziemy posiadać takie dokumenty, to helpfind odszkodowania niewątpliwie pomogą nam odzyskać należne nam pieniądze od ubezpieczalni. Kolejnym bardzo częstym powodem, przez który odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela jest za niskie jest fakt, że rzeczoznawca samochodowy wielokrotnie oblicza szkody i obieg części na nowe po prostu na wzór zamienników. Jest to błąd, który nierzadko jest niezauważany przez wiele osób. Otóż rzeczoznawca swój kosztorys opiera na częściach pochodzących z różnego rodzaju zamienników, a nie z oryginalnych części. W ten sposób dochodzi nieco do zakrzywienia kosztów, ponieważ poszkodowany z pewnością będzie chciał naprawić swój samochód jak najlepiej się da. Jednakże części zamienne niewątpliwie nie zapewniają takiej jakości jak właśnie oryginały. Ten błąd na prawdę często tyczy się nowych pojazdów, lecz nie tylko i wyłącznie, ponieważ osoby i posiadacze starszych pojazdów także na prawdę często zgłaszają błąd tego typu. Jednak nie tylko i wyłącznie analiza zaniżonego odszkodowania może dać nam do świadomości, że wyliczone odszkodowanie jest zbyt niskie. W pewnych przypadkach czasem koszta przekraczają całkowitą wartość auta i wtedy należy się dodatkowa zapłata z tego tytułu.
Zobacz więcej: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór.