Śmiertelne potrącenie na pasach – odszkodowanie

Na polskich drogach każdego dnia dochodzi do bardzo poważnych zdarzeń drogowych, które niekiedy kończą się też śmiercią. Musimy posiadać świadomość, że odszkodowania powypadkowe dotyczą nie tylko i wyłącznie osób poszkodowanych, niemniej jednak również najbliższej osoby, która zginęła np na pasach potrącona przez kierowcę samochodu. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca takiego zdarzenia miał aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej OC.

W sytuacji braku takiej polisy zadośćuczynienie oraz odszkodowanie dla najbliższych osoby zmarłej w wypadku powinno być wypłacone z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Warto w takim przypadku korzystać z usług prawnych, które ułatwią na uzyskanie adekwatnej kwoty odszkodowania, ale także zadośćuczynienia za straty moralne.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny – na co zwrócić uwagę?
Niestety wypadki śmiertelne na polskich drogach zdarzają się coraz częściej, a w tak zaistniałej okoliczności najbliżsi osoby zmarłej powinni posiadać świadomość, że mają prawo zdobyć należycie wysoką kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, które zgodnie z polskim prawem powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, w której sprawca zdarzenia miał polisę odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie za śmierć matki czy również ojca powinno być wypłacone w uczciwej adekwatnej kwocie, która powinna pokrywać w głównej mierze koszty pogrzebu, ale również powinna to być kwota, która umożliwia rodzinie zmarłego na prowadzenie godnego życia. Nie zapominajmy także o tym, że mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za straty moralne, a zatem krzywdy fizyczne i psychiczne, których doznaliśmy w wyniku śmierci najbliższej osoby. Na uwagę zasługuje też fakt, że jeśli na utrzymaniu osoby zmarłej w wypadku śmiertelnym znajdowały się np dzieci czy też żona, to również oni mają prawo ubiegać się o rentę. Odszkodowanie za śmierć dziecka powinno także być wypłacone w takiej kwocie, które umożliwi na przykład na wykorzystywanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Warto zatem zwrócić się do doświadczonego adwokata, który pozwoli nam pozyskać stosowną kwotę odszkodowania a także zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny.

Polecamy: Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego.