Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Branża budowlana oferuje wiele interesujących stanowisk zatrudnienia, które powiązane są także z wysokimi wypłatami. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że sporo pracowników branży budowlanej decyduje się na poszerzenie swoich kompetencji a także zdobycie dodatkowych uprawnień, które umożliwiają wykonywanie samodzielnych prac technicznych w budownictwie, w zakresie projektowania albo także kierowanie pracami budowlanymi. Trzeba podkreślić, że uprawnienia budowlane wydawane są przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, która odpowiada za przeprowadzenie egzaminu, który organizowane są dwa razy w ciągu roku, w maju a także w listopadzie.

Powinniśmy posiadać świadomość, że taki egzamin składa się z dwóch etapów, pierwsza część to test jednokrotnego wyboru, następna część to egzamin ustny zdawany przez odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Uprawnienia w branży budowlanej – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Na początku trzeba wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który właściciela uprawnia do wykonywania samodzielnych prac w budownictwie. By uzyskać taki certyfikat, powinno się głównie zdać pozytywnie obie części egzaminu organizowanego przez okręgowe izby Inżynierów Budownictwa. Warto wspomnieć jednak o tym, że do takiego egzaminu w odpowiedni sposób powinno się się przygotować. Ze stuprocentową pewnością idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z programu komputerowego czy też aplikacji mobilnej, która zawiera aktualną podstawę pytań, które pojawią się na następnej sesji egzaminacyjnej Warto zatem korzystać z usług firm szkoleniowych, które oferują takie praktyczne rozwiązania jak aplikacje oraz programy do edukacji, które zawierają pełną bazę pytań wraz z wyjaśnieniami. Korzystając z takiego kodu ze stuprocentową pewnością będziemy dobrze przygotowani zarówno do części pisemnej jak także ustnej egzaminu. Warto zdawać sobie sprawę także o tym, że uprawnienia budowlane są nadawane jedynie osobom fizycznym, które spełniają wymogi dotyczące odpowiedniego tytułu naukowego kierunkowego jak również stosownie długiego stażu zawodowego w budownictwie. Prócz tego, uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi a także do projektowania. W obrębie tych dziedzinie odznacza się szereg specjalności, w głównej mierze specjalność inżynieryjną oraz konstrukcyjno-budowlaną.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.